การเคลื่อนเรือน

ภาพเรือนหมอพร ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งเดิม

 ยนะเคลือนเรื่อน
 ขณะเคลื่อนเรือน2
 ขณะเคลื่อนเรือน3
 เคลือนเรื่อน4
 เคลื่อนเรือน4
 เคลื่อนเรือน5

 ภาพเรือนหมอพร ณ ที่ตั้งเดิม

 ที่ตั้งเรือนเดิม
 ที่ตั้งเรือนเดิม2
 ที่ตั้งเรือนเดิม3