ไทยโพสต์ : การย้ายเรือนหมอพร ตอนที่ 2 (20 พ.ค. 2551)

ไทยโพสต์-ย้ายเรือน-2