ไทยโพสต์ : การย้ายเรือนหมอพร ตอนที่ 3 (27 พ.ค. 2551)

ไทยโพสต์-ย้ายเรือน-3

ไทยโพสต์-ย้ายเรือน-3-2