ข่าวล่าสุด: 18 กันยายน 2559 Car Free Day 2016 กองการท่องเที่ยว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 โครงการ Car Free Day 2016 กองการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดยคุณภานุ สุทธิมัย นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้นำทัพนักปั่นกว่า 200 คนเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร

อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์, ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา, อ.ญาณาธร เธียรถาวร พร้อมด้วยนักศึกษามัคคุเทศก์ ได้ร่วมกันต้อนรับและนำชม

ดังภาพบรรยากาศ …

กองการท่องเที่ยว_241cap

กองการท่องเที่ยว31106

กองการท่องเที่ยว31108

ประดิษฐ์-นักศึกษามัคคุเทศก์267790crop กองการท่องเที่ยว_812 กองการท่องเที่ยว_1846 กองการท่องเที่ยว_461 กองการท่องเที่ยว_975 กองการท่องเที่ยว_2045

กองการท่องเที่ยวขอเยี่ยมชมเรือนcrop
กองการท่องเที่ยวเยี่ยมชมเรือน-กำหนดการ