ชมภาพในเรือน

 เรือนหมอพรป้ายชื่อ ภาพเรือนหมอพรมุมด้านหน้า

เห็นป้ายชื่อเรือน

 เรือนหมอพรsml ภาพเรือนหมอพรในปัจจุบัน
 พระรูปหมอพรในเรือน ภาพพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 อุปกรณ์ผลิตยาโบราณ ภาพอุปกรณ์การผลิตยาสมัยโบราณ
 นิทรรศการในเรือบ ภาพนิทรรศการราชสกุลอาภากร
 พระรูปหมอพรในเรือน2 ภาพนิทรรศการพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 อนุสรณ์วังนางเลิ้ง ภาพนิทรรศการอนุสรณ์สถานแห่งวังนางเลิ้ง
 ในหลวงมาเปิด ภาพนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ
 ภาพฝีพระหัตถ์ ภาพจิตรกรรมสีน้ำฝีพระหัตถ์จำลองของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 หลวงปู่ศุข ภาพพระครูวิมลคุณากร

(หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

 พระคัมภีร์ ภาพคัมภีร์อติสาระวรรค (จำลอง)
 หน้าเรือน ภาพเรือนหมอพร มุมด้านหน้า
 ข้างเรือน ภาพเรือนหมอพร มุมด้านข้าง